สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เวรยาม) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒(รอบ 2)

วันที่ : 7 พ.ย. 2565