สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

วันที่ : 24 เม.ย. 2566


โรงเรียนอบุาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป  จำนวน 1  อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 27 เมษายน 2566 
 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม 054-292-889