สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วันที่ : 22 พ.ค. 2566