สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ : 7 ก.ย. 2566


วันที่ 7 กันยายน 2566 นายประชา ไชยศรี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารจามเทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2