สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

วันที่ : 8 ก.ย. 2566


วันที่ 8 กันยายน 2566 นายประชา ไชยศรี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 "พาน้องกลับมาเรียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2