สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ : 14 ก.ย. 2566


วันที่ 14 - 17 กันยายน 2566 นางสาวชนันยา วงศ์สมศักดิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่