สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

วันที่ : 15 ก.ย. 2566


วันที่ 15 กันยายน 2566 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา และนางสาวสุวลี สาคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบงกชกัลยา สพป.ลำปาง เขต 1 โดยมีนายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นประธานในการประชุม มีการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - 3