สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง

วันที่ : 20 ก.ย. 2566


         วันที่ 20 กันยายน 2566  นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2 และนางสาวชนันยา วงศ์สมศักดิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ลำปาง เขต 2 ได้มาประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแพ่ง