สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ : 26 พ.ค. 2566


โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2566

➡️ ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
➡️ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

➡️ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1OdKIddDz_YYKrPMqiJo9_53P85hp9dLv/view?usp=drivesdk

➡️ ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบคัดเลือก https://drive.google.com/drive/folders/1W84w4btma7itCh0soBUwkBEfUgt4PvEZ