สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

คุณครูเศรษฐนัย คำแก้ว บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว มูลค่ารวม 2,100 บาท

วันที่ : 19 ก.ย. 2566


ขอขอบคุณครูเศรษฐนัย คำแก้ว ที่ได้บริจาคพัดลมติดตั้งในหอประชุมโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา จำนวน 2 ตัว มูลค่ารวม 2,100 บาท ขอให้คุณครูเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป และทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด