สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 24 ต.ค. 2565