สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

วันที่ : 8 ก.พ. 2566


ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา