สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม - กมภาพันธ์ 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 29 ธ.ค. 2565