สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง เรื่อง การนำนโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัต

วันที่ : 17 พ.ค. 2566