วันที่ หัวข้อ
16 พ.ย. 2566 คู่มือดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566
10 ต.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20 มิ.ย. 2566 แผนดำเนินงานประจำปี 2566
29 พ.ค. 2566 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ลำปาง เขต 2 พ.ศ.2566-2570
18 พ.ค. 2566 การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจำปี 2566
22 ก.พ. 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
1 ส.ค. 2565 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
12 ก.ค. 2565 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565